Mediadaten

Der Petershäger Anzeiger erscheint an folgenden Terminen:

• 27. Januar 2021
• 24. Februar 2021
• 31. März 2021
• 28. April 2021
• 26. Mai 2021
• 30. Juni 2021
• 25. August 2021
• 29. September 2021
• 27. Oktober 2021
• 24. November 2021
• 15. Dezember 2021

Anzeigenschluss: 14 Tage vor Erscheinen Redaktionsschluss: 10 Tage vor Erscheinen